Jihomoravský kraj a Brno chtějí opravit most na konci Merhautovy ulice. Má po něm jezdit tramvaj

Most, který vede přes železniční trať na konci Merhautovy ulice v Brně se může dočkat rekonstrukce už za dva roky. Radní Jihomoravského kraje na svém jednání 10. září 2018 schválili rámcovou dohodu s městem Brnem, která směřuje k opravě mostu mezi roky 2020 a 2021. Město má v plánu vést po mostě prodlouženou tramvajovou trať ze Štefánikovy čtvrti na Lesnou.

„Dopravní podnik města Brna nechává v letošním roce zpracovat studii Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na Sídliště Lesná. Tato studie zároveň technicky řeší uspořádání mostu a technologie jeho rekonstrukce,“ přiblížil současnou situaci náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák. Dřívější rekonstrukci podle něj komplikovaly nejasnosti ohledně opravy přilehlé lávky s inženýrskými sítěmi, která má odlišnou nosnou konstrukci. „Studie navrhuje rekonstruovat stávající silniční most s umístěním tramvajové dráhy a vybudovat samostatnou lávku pro inženýrské sítě,“ doplnil Hanák.

Most by tak byl připraven na napojení navazujících kolejí. To však rámcová dohoda neřeší. „Ta specifikuje pouze spolupráci na rekonstrukci mostu jako prvního nutného kroku. Jde o základní principy spolupráce obou stran, které definují, jaké kroky k realizaci oprav zajistí. Předpokládá se větší míra účasti města, která spočívá mimo jiné i v zajištění veškeré potřebné dokumentace. Každá strana pak zajistí financování svých stavebních objektů a majetkoprávní vypořádání svých částí stavby,“ shrnul obsah dohody Hanák.

Konkrétní technologie rekonstrukce mostu zatím není jasná. Ve hře je možnost výměny celé nosné konstrukce nebo její rozsáhlá rekonstrukce. „Nepochybné je pouze to, že stávající nosná konstrukce lávky pro technické sítě bude nahrazena konstrukcí novou,“ řekl Hanák s tím, že podrobnosti vyplynou z projektové dokumentace pro případné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Cenu stavby je podle Hanáka zatím předčasné odhadovat, je však zřejmé, že podstatnou položku bude tvořit i platba za výluku železniční tratě. „Budeme se maximálně snažit připravit realizaci na rok 2020 až 2021, kdy má být rekonstruována i kolej železniční tratě, což by mohlo vést k mírným úsporám náhrad za výluky,“ uzavřel Hanák.