Přesun příslušníků v rámci cvičení jednotek NATO BRAVE WARRIOR 2018 ve dnech 7. a 8. října 2018

Cvičení jednotek NATO BRAVE WARRIOR 2018 je jednou z aktivit, jimiž Aliance reaguje na vývoj bezpečnostního prostředí ve světě a demonstruje svoji soudržnost, pevnost transatlantické vazby a připravenost členských zemí ke kolektivní obraně. V rámci cvičení se ve dnech 19. - 20. září 2018 a 7. - 8. října 2018 uskuteční, přes území České republiky, přesuny příslušníků U. S. Army 2nd Cavalry Regiment. Konkrétně se bude jednat o průjezd z německého Vilsecku přes území České republiky na cvičení do Maďarska a zpět. Touto trasou se bude přesunovat celkově cca. 40 vozidel a 135 osob.

Průjezd se uskuteční na území České republiky dne 19. září 2018 od 09.00 hodin přes hraniční přechod Rozvadov po trase D5, D0, D1 a D10 do kasáren Stará Boleslav, kde je plánováno přenocování. Dne 20. září 2018 bude od 4.00 hodin konvoj pokračovat po trase D10, D1 a D2 na hraniční přechod Břeclav. Tento blok přesunu čítající do 50 vozidel a do 130 osob bude s ohledem na plynulost dopravy rozdělen do 2 proudů vždy s hodinovým rozestupem. Všechny přesuny po území České republiky budou doprovázeny a zabezpečeny příslušníky Vojenské policie v součinnosti s Policií České republiky.

Návrat příslušníků U. S. Army ze cvičení BRAVE WARRIOR 2018 do mateřské posádky v německém Vilsecku byl stanoven na 7. – 8. října 2018 počínaje překročením státní hranice na hraničním přechodu Břeclav v 11:00 hodin.