foto 1 foto 2

Den evropské spolupráce

Přijďte v sobotu 15. 9. 2018 oslavit Den Evropské spolupráce 2018 do přístavu Petrov. Čeká vás plno sportovně-zábavních aktivit pro malé i velké! Akce je pořádaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako řídícím orgánem Programu INTERREG V-A SK–CZ ve spolupráci s obcí Petrov a dobrovolným svazkem obcí Obce pro Baťův kanál.
www.sk-cz.eu