Hrubou Vrbkou projedou řidiči po novém povrchu. Kraj dal do pořádku přes 3 kilometry silnice

Více než tři kilometry vozovky ve třech silničních úsecích na průtahu obcí Hrubá Vrbka zrekonstruoval Jihomoravský kraj s využitím dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Stavbu za téměř 40 milionů korun dnes (6. září 2018) spolu se starostou a zástupci zhotovitele slavnostně otevřel náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

„Projekt je součástí ucelené koncepce zaměřené na modernizaci tahu, který tvoří silnice III. třídy číslo 49918 a 4994, a jež je součástí prioritní regionální silniční sítě Jihomoravského kraje. Soustředíme se též na napojení okolních obcí na tento tah,“ vysvětlil Hanák.

V rámci stavebních prací dali dělníci do pořádku celkem 605 metrů silnice III/49912 v části průtahu obce Hrubá Vrbka, dále opravili 1 631 metrů silnice III/49918 také v intravilánu obce a 937 metrů silnice III/49919 částečně v Hrubé Vrbce a částečně za hranicemi obce. Stavební práce zabraly zhruba rok a přibližně polovinu nákladů pokryje dotace.

„Rekonstrukce spočívala převážně v provedení recyklace za studena a následné pokládce asfaltových vrstev s navýšením tloušťky stávající konstrukce vozovky. Součástí stavby byla rekonstrukce odvodnění, stávajících zálivů autobusových zastávek, úprava křižovatek s místními komunikacemi, chodníků a sjezdů, přeložky inženýrských sítí. Zároveň jsme zrekonstruovali i tři mosty,“ popsal Hanák.

Na rekonstrukci silnic navazuje výstavba chodníků, osvětlení přechodu pro chodce a parkovacích stání, kterou zajišťuje obec Hrubá Vrbka.

foto JMKfoto JMKfoto JMK