„100 lip – 100 oslav“ vstupuje v Jihomoravském kraji do druhé třetiny

Akcí „100 lip – 100 oslav“ si Jihomoravský kraj symbolicky připomíná sté výročí vzniku Československa. Na stovce vybraných míst v kraji bude vysázeno 100 lip srdčitých. První z nich vysadil hejtman Bohumil Šimek 3. dubna 2018 v „Masarykových“ Čejkovicích, dosud jich bylo vysazeno 33.

Kraj se s tímto záměrem obrátil prostřednictvím svých zastupitelů na jednotlivé obce a města na svém území, rektory brněnských vysokých škol a představitele významných institucí, aby vybrali místo v našem kraji, kde by společně s občany, školami, spolky a organizátory akcí zasadili postupně během celého roku 100 lip srdčitých. „První třetina plánovaných lip byla vysazena na jaře a nyní vysadíme dalších 67 stromů. Lidé v místech, kde jsou lípy sázeny, vnímají tento projekt pozitivně a představitelé měst a obcí přistoupili k sázení i péči o lípy velmi aktivně. Za to bych jim chtěl poděkovat. Dvě poslední lípy symbolicky vysadíme 28. října v Mikulčicích a společně s představiteli Trnavského samosprávného kraje ve slovenských Kopčanech, odkud přišli předkové prvního prezidenta na Moravu,“ řekl hejtman Šimek.

V následujících týdnech budou vysazeny lípy například 8. září v brněnských Lužánkách za účasti členů spolku Československý legionář nebo 11. září v Tyršově sadu v Brně za účasti předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala. Vysazení lípy 23. září ve Vysočanech na Blanensku bude přítomna ombudsmanka Anna Šabatová. V areálu Univerzity obrany bude vysazena lípa 1. října za účasti rektora školy Petra Přikryla, rektor Vysokého učení technického v Brně Petr Štěpánek vysadí lípu 17. října.

Na nákup lip byly vyčleněny finance z krajského rozpočtu, studenti Mendelovy univerzity, která je odborným garantem celé akce, vytvořili manuál výsadby, následné péče a „rodné listy“ lip. Pamětní cedule k jednotlivým stromům vyrobili žáci krajského učiliště v Brně-Bosonohách. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Brno,

Projekt mapují webové stránky, které najdete na této adrese: www.100lip.cz .