V obci Hrádek mají opravenou silnici včetně nové okružní křižovatky

Kličkování mezi výtluky, trhliny ve vozovce, zvlněný povrch a nevhodně uspořádaná křižovatka u severovýchodního okraje obce. Tak vypadala silnice II/408 na průtahu vsí Hrádek nedaleko Znojma. Jihomoravští silničáři však komunikaci zcela zrekonstruovali a místo stykové křižovatky zbudovali bezpečnější a přehlednější rondel. Rok trvající projekt dnes přestřižením pásky slavnostně ukončili náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák spolu se starostou obce Ondřejem Kubicem a zástupci zhotovitele.

„Práce na průtahu Hrádkem začaly vloni v srpnu a rekonstrukci silnice spolu s křižovatkou jsme dokončili na konci letošního července. Byla to náročná akce, při které jsme opravili přes jedenáct set metrů vozovky, zbudovali novou okružní křižovatku, opravili chodníky a připravili nová parkovací místa. Povrch silnice je z asfaltového betonu, autobusové zastávky jsou v provedení ze žulových dlažebních kostek, parkovací zálivy a chodníky ze zámkové dlažby. Kromě toho se pracovalo i na dešťové kanalizaci, vpustích, přípojkách, přeložkách a provedli jsme i několik vegetačních úprav,“ shrnul náměstek Hanák.

Zejména výstavba rondelu zvýší bezpečnost na průjezdu vsí. „Původní křížení silnic II/408 a II/397 bylo nevhodné a často zde docházelo k dopravním nehodám. Věřím, že jejich počet díky novému řešení do budoucna výrazně klesne,“ uvedl Hanák a dodal, že celá stavba vyšla na přibližně 49 milionů korun, přičemž z kraje na akci putovalo přes 42 milionů a podíl obce představoval více než 7 milionů korun (bez DPH). Většinu nákladů se však podařilo pokrýt díky dotaci Integrovaného regionálního operačního programu.

foto JMKfoto JMKfoto JMK