Hejtman Šimek zamířil na Horňácko

Hrubou Vrbku, Kuželov, Javorník, Novou Lhotu a Louku – pětici obcí Horňácka navštívil při svém pracovním výjezdu ve středu 22. srpna 2018 hejtman Bohumil Šimek.

„Zajímaly mě především aktuální problémy mikroregionu, který v rámci Jihomoravského kraje v posledních letech patří k oblastem se zvýšenou nezaměstnaností. A samozřejmě problém, který trápí celý kraj, a to je sucho,“ uvedl k návštěvě hejtman Šimek. Mikroregion Horňácko tvoří celkem desítka obcí - Velká nad Veličkou, Javorník, Nová Lhota, Suchov, Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Lipov, Louka a územně přiléhající Tasov.

K aktuálním prioritám zde patří záměr vybudovat a rozšířit v regionu síť vodovodů. Skupinový vodovod Horňácko zahájil svůj provoz za účasti hejtmana Šimka v březnu letošního roku. Skupinovým vodovodem se přivádí voda do vodojemu Velká nad Veličkou pro obce Velká nad Veličkou, Kuželov, Hrubá Vrbka a Malá Vrbka s připojením obcí po trase Lipov, Louka a Blatnice pod Sv. Antonínkem, jeho cílem je doplnění deficitního množství vody v dané oblasti Horňácka. Do budoucna se počítá s napojením dalších obcí mikroregionu a jeho okolí - Žeravin, Kněždubu, Hroznové Lhoty, Tasova a Blatničky. Výhledově se jedná o zásobení cca 15 tisíc obyvatel. Projekt je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací kraje. Dalšími plánovanými akcemi v mikroregionu Horňácka jsou opravy místních komunikací včetně chodníků, rekonstrukce a zateplování veřejných budov, výstavba cyklostezek nebo protipovodňová opatření.

foto JMKfoto JMKfoto JMK