foto 1 foto 2

Jihomoravský kraj prodává areál bývalého oděvního učiliště na ul. Havlíčkova v Boskovicích

Jihomoravský kraj nabízí k prodeji areál bývalého oděvního učiliště na ulici Havlíčkova v těsné blízkosti centra města Boskovice, který je tvořen objektem sestávajícím ze tří částí a nádvořím. Přístup do hlavní budovy je z ulice Havlíčkova a z ulice Sadová.
Areál je připojen na sítě veřejné technické infrastruktury – vodovod, kanalizaci, rozvody elektroinstalací a plynovod. Podle platného územního plánu města Boskovice je celý objekt zařazen do Plochy smíšené obytné městské - SM s přípustným využitím pro bydlení, zařízení občanského vybavení a služby, přičemž je nutné respektovat stávající výšku a objemové řešení.
 

Energetická náročnost budovy (PENB): hlavní budova - F/183,9 kWh/(m²·rok); objekt učeben - E/119 kWh/(m²·rok); objekt šaten - G/500,3 kWh/(m²·rok). Bližší informace obsahují průkazy energetické náročnosti, do kterých je možné na vyžádání nahlédnout.
 

Bližší informace podá JUDr. Miroslava Hudcová na tel. č. 541 652 493, e-mail: hudcova.m@kr-jihomoravsky.cz.