Příměticemi, Suchohrdly a Kuchařovicemi projedou řidiči po novém koberci

Devět měsíců trvající práce na rekonstrukci tří úseků silnice II/408, která prochází znojemskou městskou částí Přímětice a obcemi Suchohrdly a Kuchařovice, ve čtvrtek 9. srpna 2018 za přítomnosti starostů a zástupců zhotovitele přestřižením pásky oficiálně zakončil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák. Za přibližně 72 milionů korun (bez DPH) tu silničáři opravili celkem přes 3 kilometry vozovky, přičemž podíl kraje představoval 63 milionů korun a příspěvek Znojma a obce Suchohrdly přibližně 9 milionů korun. Většinu nákladů se přitom podařilo pokrýt díky 68milionové dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

„Jihomoravský kraj je dlouhodobě na špici mezi regiony v čerpání peněz na opravy silnic z IROP. Jsem rád, že dnes můžeme oficiálně otevřít další úspěšný projekt, který se nám díky tomu podařilo realizovat,“ řekl úvodem Hanák a dodal, že velký dík patří též městu Znojmu a obcím, které se na stavbě podílely, a samozřejmě i místním občanům a firmám, jimž stavební ruch komplikoval každodenní život. „Věřím, že jim opravené silnice budou dlouho sloužit,“ doplnil náměstek.

V Příměticích stavbaři opravili 1079 metrů silnice. „Kromě toho jsme kompletně zrekonstruovali most na příjezdu do městské části, vystavěli parkovací stání, opravili chodníky, vjezdy a dešťovou kanalizaci,“ shrnul Hanák.

V Kuchařovicích se rekonstrukce dostalo 922 metrům silnice II. třídy. „Stavba zahrnovala rekonstrukci stávajícího krytu vozovky v průtahu a další související práce,“ popsal Hanák.

V Suchohrdlech se pustili silničáři hned do dvou komunikací, silnice II/408 a II/413 v celkové délce 1027 metrů. „Stavba zahrnovala kompletní rekonstrukci silnic, výstavbu nové okružní křižovatky, chodníků a vjezdů, ploch u obecního úřadu, vjezdové brány, dešťové kanalizace, přeložek sítí, přípojek, veřejného osvětlení, čekárny, objízdné trasy, úpravu oplocení a další související práce,“ vypočetl náměstek.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK