Prohlášení Spolku pro GP ČR Brno

Představitelé Spolku pro GP ČR Brno se distancují od spojitostí s údajným podezřením ve věci netransparentního financování Grand Prix ČR. Informace, které ve své reportáži uvádí Česká televize, se vztahují k rokům 2014 a 2015. Tedy k době, kdy Spolek pro GP ČR Brno ještě neexistoval, a Grand Prix ČR tak nemohl jakýmkoliv způsobem organizovat a zajišťovat.

Veškeré financování od doby vzniku Spolku pro GP ČR Brno, tj. od 30. 10. 2015, tedy 3 měsíce po konání Grand Prix ČR 2015, je zcela transparentní a je zveřejňováno.
Hospodaření Spolku pro GP ČR Brno je každoročně auditováno a zveřejňováno také v rámci jeho výročních zpráv, a to vše s dohledem kontrolní komise, kde má MŠMT své zástupce. Všechny smlouvy jsou uzavírány v souladu s legislativou ČR. Vzhledem k tomu, že je Spolek pro GP ČR Brno pověřen MŠMT závazkem služby obecného hospodářského zájmu, je povinen vždy vrátit nadměrnou výši vyrovnávací platby MŠMT. Tak tomu bylo například při konání loňského ročníku Grand Prix ČR, kdy Spolek pro GP ČR Brno vracel MŠMT přebytek v rámci hospodaření ve výši 2,5 milionu korun.
Celou tuto situaci vnímáme jako snahu o odvedení pozornosti od toho, že do dnešního dne nebylo Spolku pro GP ČR Brno vysvětleno, respektive Spolek pro GP ČR Brno neobdržel informaci, na základě čeho a jak byla vyhodnocena jeho žádost v rámci dotačního programu vypsaného MŠMT a stanovena výše dotace.
Dotační program byl vypsán bývalým vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v listopadu roku 2017, přičemž se jedná o program na přidělování dotací tzv. velkým sportovním akcím (dotační neinvestiční program státní podpory Významných sportovních akcí na období roku 2018). Tento dotační program má jasnou metodiku hodnocení rozdělování veřejných peněz.
Veškeré veřejné finance, se kterými Spolek pro GP ČR Brno disponoval, byly vždy prioritně využity na úhradu zalistovacího poplatku. Tento poplatek byl vždy vyšší než veřejné finanční prostředky poskytnuté Spolku. Další výdaje Spolek pro GP ČR Brno hradí z vlastních zdrojů.