Rada kraje podpořila výstavbu koncertního sálu konzervatoře

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 30. července 2018 schválila zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zhotovení stavby Koncertní sál, Konzervatoř Brno II“.

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího sálu a výstavba nového na získaném prostoru včetně rekonstrukce navazujících prostor a hygienického zázemí ve stávající budově.

Vlastní prostor koncertního sálu bude rozdělen na zvýšené pódium a stupňovitě uspořádanou část se sedadly pro posluchače. Prostor pod touto částí sálu se sedadly bude využit jako šatna pro návštěvníky. Hlavní vstup do koncertního sálu je z chodby budovy konzervatoře, která dále navazuje na ulici Lužáneckou. Sál by měl po dokončení sloužit i pro potřeby jiných vzdělávacích institucí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 37 milionů Kč bez DPH (44,77 milionu Kč s DPH).