100 milionů na dofinancování sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Rada Jihomoravského kraje dnes (30. července 2018) schválila Výzvu k podání žádostí o dofinancování sociálních služeb pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v celkové výši 100 milionů korun. Sběr žádostí bude probíhat od 6. do 13. srpna 2018.

Žádost o dofinancování mohou podat všichni poskytovatelé sociálních služeb na krytí nezbytných nákladů, na které nemají prostředky z jiných zdrojů. Kritéria dofinancování jsou určena službám, kterým chybí prostředky z důvodu krácené krajské dotace, dále terénním a ambulantním službám sociální péče, malokapacitním pobytovým služby, a to v souladu s prioritami rozvoje sociálních služeb v JMK.
„Terénní služby jsou zajišťovány nejčastěji neziskovými organizacemi. Jsem přesvědčen, že po schválení dofinancování zajistíme dostatek peněz na platy všech zaměstnanců v přímé péči bez ohledu na zřizovatele,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Poskytovatelům již byla vzhledem k prázdninovému období rozeslána informativní zpráva o připravovaném dofinancování. Podrobnosti o podmínkách dofinancování najdou žadatelé ve Výzvě, která bude zveřejněna na Dotačním portálu JMK.
Zároveň rada JMK schválila podání žádosti o dotaci z MPSV na podporu sociálních služeb pro rok 2019 v celkové výši 1,699 mil. Kč. V letošním roce obdržel JMK na podporu poskytovatelů sociálních služeb dotaci z MPSV ve výši 1,319 mil. Kč.
foto JMKfoto JMK