Brno a Jihomoravský kraj pokračují v plánování severojižního kolejového diametru

Brno a Jihomoravský kraj kompletují pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) podklady pro zpracování studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru (SJKD). Studii požaduje Ministerstvo dopravy. V otázce plánovaného diametru se pravidelně schází společná pracovní skupina, složená ze zástupců města a kraje. V pátek proběhlo její další jednání.

„Pokud by měl být kolejový diametr pouze městskou tramvají, pak ztrácí z regionálního pohledu význam, protože lidé z Tišnovska a Kuřimska nebo jižně od Brna by zatěžovali Brno stále stejným objemem dopravy a zdaleka by se tak nevyužil potenciál, který skýtá SJKD jako lokální železniční trať,“ řekl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Martin Maleček.

Na jednání bylo opět zdůrazněno, že jak pro Jihomoravský kraj, tak i pro město Brno má smysl SJKD výhradně jako regionální železniční trať, která bude fungovat jako rychlá spojnice mezi severními a jižními oblastmi Brněnska. Zároveň s tím pak pomůže SJKD na území města Brna zásadním způsobem pokrýt jinak neřešitelný deficit MHD v severojižním směru. „Úvahy o tramvajovém diametru ve chvíli, kdy je zde reálná a prověřená možnost vybudovat regionální železniční trať, jsou krokem zpět. Zatímco v rámci regionální železnice můžeme pohodlně do Brna a po Brně dopravit desetitisíce lidí, v případě tramvajového diametru by většina z nich stále přijížděla do Brna autem, což není naším cílem,“ vyjádřil se po jednání primátor Petr Vokřál.

Pracovní skupinu tvoří za Jihomoravský kraj náměstci hejtmana Martin Maleček a Roman Hanák, město Brno zastupují vedle zmíněného primátora Petra Vokřála také náměstci Petr Hladík a Richard Mrázek. Součástí této společné pracovní skupiny jsou dále zástupci odborů dopravy kraje a města, odboru investičního MMB, Dopravního podniku města Brna, Kordis JMK a Kanceláře hlavního architekta.