Výstavba lávky Mikulčice - Kopčany bude brzy zahájena

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 30. července 2018 schválila přijetí návrhu na uzavření smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky „Zhotovitel stavby – Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“, která je uzavírána mezi Jihomoravským krajem jako objednatelem a společností vystupující pod názvem „Společnost LÁVKA PŘES MORAVU – Doprastav STAVOKOV“.

„Jedná se o dlouhodobou snahu Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje o vytvoření přeshraničního Archeoparku Mikulčice-Kopčany. Lávka propojí památky Velkomoravské říše, ale také unikátní přírodu včetně spojení dvou národních sítí cyklostezek. Pro Jihomoravský kraj je to významná stavba, ale sladit projekt, na kterém participují dva státy, není jednoduché. Jsem rád, že se nám právě v roce, kdy slavíme 100. výročí založení Československa podařilo posunout jeho realizaci výrazně dopředu,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Hlavním stavebním objektem bude stavba 143 metrů dlouhé ocelové lávky pro pěší s dolní ocelobetonovou spřaženou mostovkou Návrh lávky odpovídá moderním trendům a zvolená technologie i materiály jsou pro tento typ staveb obvyklé. Na objekt lávky navazují zpevněné komunikace (stezky pro pěší a cyklisty a lesní cesta), jejichž konstrukce vozovky odpovídá předpokládané dopravní zátěži. S dokončením celé stavby se počítá nejpozději koncem prvního čtvrtletí příštího roku. Celková cena nabízená vybraným dodavatelem činí 2 332 220,72 EUR včetně DPH. Vysoutěžená částka veřejné zakázky je tak nižší než předpokládaná celková hodnota.


Podrobnosti o projektu najdete zde:  https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=353933&TypeID=2 .

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky představuje částku ve výši 66 559 856,61 Kč včetně DPH (při kurzu 27,- Kč za 1 EURo). Z toho na základě uzavřené Smlouvy připadá na Jihomoravský kraj podíl ve výši 3 592 062,06 Kč na spolufinancování a podíl ve výši 32 328 558,57 Kč na předfinancování a na Trnavský samosprávný kraj podíl ve výši 1 531 961,80 Kč na spolufinancování a podíl ve výši 29 107 274,18 Kč na předfinancování. Předpokládaná celková dotace z prostředků „Operačního programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2014 – 2020“ pak představuje částku ve výši 56 575 878,12 Kč (tj. 85% z předpokládané celkové hodnoty veřejné zakázky).
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK