Kraj podepsal rámcovou dohodu o spolupráci při stavbě obchvatu Slatiny

Jihomoravský kraj chce pomoci obyvatelům brněnské městské části Slatina, kterou každý den projedou desetitisíce aut. Uzavřel proto rámcovou dohodu s městem Brnem, městskou částí Slatina a městem Šlapanice o dalším postupu. Její podpis dnes (30. července) na svém zasedání schválili krajští radní.

Přes křižovatku ulic Matlachova, Krejčího a Šlapanická a samotnou ulicí Krejčího každý den projedou desítky tisíc aut. Silný provoz i hluk z dopravy komplikují život obyvatelům Slatiny. Proto chce kraj spolu s partnery přeložit silnici III/15286 do nového obchvatu mezi ulicemi Hviezdoslavova a Šlapanická. Rámcová dohoda řeší základní principy postupu přípravy a realizace stavby.

„V současné chvíli pořizuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje technickou aktualizaci dokumentace k územnímu rozhodnutí, zejména v návaznosti na Generel odvodnění města Brna. Právě řešení odvodnění je důvodem dělení záměru na dvě stavby, respektive etapy. Prvou etapou je přestavba okružní křižovatky Hviezdoslavovy ulice, Bedřichovické a Holzovy, kterou lze odvodnit v rámci stávajících zařízení. Druhou etapou je vlastní přeložka silnice do obchvatu, která bude velmi problematicky odvodnitelná,“ popsal situaci náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Zpracovaná hydrogeologická rešerše totiž předběžně vylučuje možnost zasakování v místě, ale není zde k dispozici kapacitní kanalizace pro odvedení srážkových vod, což by znamenalo řešení několikasetmetrového nového kanalizačního řadu v ulicích Šlapanická a Bedřichovická.

„V současné době probíhají v lokalitě zasakovací zkoušky. Na základě jejich vyhodnocení budeme dále postupovat jak v hledání technického řešení, tak v jednání s městem Brnem o případné realizaci kanalizace. První stavba bude dále řešena samostatně, to znamená – územním řízením, majetkoprávním vypořádáním a stavebním povolením,“ doplnil Hanák.

Náhrada současné nekapacitní "provizorní" okružní křižovatky dává smysl i samostatně, a to i s případným předstihem před stavbou vlastního obchvatu.

Silničáři opraví povrch na spojce mezi Kuchařovicemi a Znojmem

Výmoly a praskliny zmizí z přibližně tři čtvrtě kilometru dlouhého úseku silnice mezi Kuchařovicemi a Znojmem. Na novém povrchu by tu dělníci měli začít pracovat již začátkem školního roku. Na svém dnešním (30. července) zasedání dali radní Jihomoravského kraje zelenou silničářům, aby na akci s náklady lehce přesahujícími 6 milionů korun (bez DPH) začali vybírat dodavatele.

„Povrch opravíme takzvanou technologií recyklace za studena včetně položení nové obrusné vrstvy a provedení dešťové kanalizace,“ informoval náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu Roman Hanák. Hotovo by podle něj mělo být v listopadu.