Brněnský rok sportu pokračuje akcí Cvičím, cvičíš, cvičíme

Celoroční projekt BRNĚNSKÝ ROK SPORTU, který připomíná jubilující sportovní osobnosti a výročí a jehož posláním je rovněž motivovat ke sportování, pokračuje i v polovině prázdnin. Poslední červencovou sobotu si v 10 hodin dopoledne ve dvoraně Sokola Brno I připomeneme, že na den přesně před devadesáti lety (28. července 1928 byla také sobota) začala v Amsterodamu osmá letní olympiáda, která přinesla Československu historicky druhou zlatou olympijskou medaili. Získal ji člen Sokola Brno I Ladislav Vácha za cvičení na bradlech (již na olympiádě v Paříži 1924 stál jako třetí na stupních vítězů s naším historicky prvním zlatým olympionikem Bedřichem Šupčíkem – šplh na laně).

V roce 1928 také poprvé v historii cvičily na olympiádě ženy gymnastky a pro milovníky symbolů je jistě zajímavé, že právě v den dekorování amsterodamských gymnastických olympioniků se narodila Věra Růžičková (10. srpna 1928), pozdější olympijská vítězka v gymnastice z roku 1948. Společně s jubilantkou Věrou Růžičkovou si památku a odkaz statečného sokola Ladislava Váchy (zemřel 28. června 1943 na následky mučení v Kounicových kolejích) připomenou v rámci projektu BRNĚNSKÝ ROK SPORTU i další „letní“ jubilanti roku 2018 – basketbalista František Konvička (11. srpna 1938), sestry Machatovy (31. července 1938) – Hana Bubníková a Jiřina Langová (Jiřina trénovala naši poslední světovou gymnastickou medailistku Hanu Říčnou) a významná sportovní lékařka MUDr. Drahuška Blahová (4. září 1938).

Jubilující osobnosti budou oceněny medailí s logem BRNĚNSKÝ ROK SPORTU a zacvičí k tomu mj. vnučka Jiřiny Langové Pavlína Klempířová a Alice Vlková, dcera starosty Sokola Brno I Martina Vlka, který sestavou na bradlech připomene olympijské vítězství Ladislava Váchy. Gymnastické nářadí, které přineslo Československu historicky druhou zlatou olympijskou medaili, slíbil využít i syn Věry Růžičkové Vilém Růžička, bývalý reprezentant, člen svého času velmi populární akrobatické skupiny Revmatici. Olympijská vítězka Věra Růžičková v rámci akce předá také Sokolu Brno I k veřejné prezentaci svoje nejvzácnější sportovní trofeje. 

Součástí setkání jubilantů s připomenutím odkazu Ladislava Váchy bude rovněž představení zrekonstruované dvorany Sokola Brno I za účasti předních brněnských sokolů: kromě Věry Růžičkové to budou např. náš jediný žijící mistr Evropy v košíkové Ivo Mrázek, medailista z OH 1948 v Londýně Zdeněk Růžička či Ludmila Tocháčková, účastnice sokolského sletu v roce 1948, bývalá náčelnice Sokola Brno I (narozená v roce 1928). Pozvání přijali i další jubilanti roku 2018 a účastníci projektu BRNĚNSKÝ ROK SPORTU, mj. generál Emil Boček, sportovec – motorista (25. únor 1923) a jeho vnuk, cyklistický paralympionik Ivo Koblasa (11. 7. 1993). Zváni jsou také představitele statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a České unie sportu.

Akce CVIČÍŠ, CVIČÍM, CVIČÍME pokračuje ve středu 1. srpna v prostorách Sokola Brno I a jedním s hlavních cvičitelů a „motivátorů“ bude tentokráte úspěšný fleretista, olympionik Alex Choupenitch.

Vladimír Koudelka, organizátor projektu BRNĚNSKÝ ROK SPORTU
foto JMK