3D vizualizace záměrů výstavby větrných elektráren 2008

Práce řeší zpracování digitální 3D vizualizace záměrů výstavby větrných elektráren /dále jen VE/ na vybraném území Jihomoravského kraje. Jedná se o územně analytický podklad ve vztahu k ZUR ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zaměřeného na vyhodnocení dopadů na krajinný ráz ve smyslu zákona č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Řešené území  (pdf, 1,52MB)

Součástí práce je analýza viditelnosti zvlášť pro každou polohu jednotlivé větrné elektrárny. Rastr viditelnosti je upraven tak, aby odstíny odpovídaly počtu viděných VE. Barevná škála byla stanovena od tmavě zelené (1) po tmavě červenou (22). Hodnotě 0 odpovídá barva bílá, nastavitelná též jako průhledná.

 

Ukázka vizualizace:  

 


Poster ze semináře Územní plánovaní a GIS v Hrotovicích 2008

/ocenění v soutěži posterů/