Klenotnice Augustiniánského opatství otevřena

V Augustiniánském opatství v Brně byly v pátek 20. července 2018 slavnostně otevřeny opravené prostory klenotnice, jedné z nejstarších dochovaných částí kláštera na Mendlově náměstí. Slavnostního otevření se zúčastnil hejtman Bohumil Šimek.

Akce zahajovala festival „Mendel je“, který si klade za cíl popularizovat genetiku a osobnost Gregora Johanna Mendela, augustiniánského opata, který měl široké znalosti a všestranné zájmy napříč různými vědními obory. Prostory opravené klenotnice se stanou součástí prohlídkové trasy zpřístupňující nejcennější prostory kláštera.

Klenotnice se zachovala do současnosti bez zásadních stavebních změn. Její účel se zřejmě během staletí neměnil. Renovace si vyžádala 3,5 milionu korun a přinesla řadu nových informací o historii opatství. Více informací: https://www.opatstvibrno.cz/akce/pozvanky-na-akce/249-pozvanka-na-otevreni-klenotnice-v-augustinianskem-opatstvi-na-starem-brne-20-cervence-2018.html
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK