Informace č.j. JMK 6724/2008

 

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno 

                                                                                           

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 6724/2008                     Suchá /15222                                               25.1.2008

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane,

 

 

na základě Vašich žádostí ze dne 11. 1. 2008, které jsou na KrÚ JMK evidovány pod č.j.: JMK 4980/2008 a JMK 4982/2008, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopie kompletních materiálů schválených v bodech 14 a 15 na 147. zasedání Rady Jihomoravského kraje.

 

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

                                                                                          

 

 

Přílohy: dle textu

 

 

 

 

 

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz