Prezentace špičkových moravských vín v Bruselu

Večer 11. července 2018 Zastoupení Jihomoravského kraje při EU v Bruselu spolupořádalo rozlučkové setkání se Stálým představitelem ČR při EU velvyslancem Martinem Povejšilem – tradiční Wine party za účasti delegace Jihomoravského kraje.

Akci pro přibližně 200 hostů zejména z řad diplomatického sboru, europoslanců a nejvýznamnějších expertů z evropských institucí je spojena s prezentací výběrových jihomoravských vín, jež představili someliéři z Vinařského fondu. Kromě toho byly také již podruhé prezentováno i město Brno a jeden z nejlepších českých barmanů míchal drinky na bázi sektu a vína. Letošní ročník byl výjimečný, protože se při své úvodní řeči velvyslanec Povejšil rozloučil po devíti letech práce v Bruselu.

V rámci dalšího programu připravilo Zastoupení delegaci z Jihomoravského kraje účast na konzultaci se zástupci místních a regionálních sdružení a dalších zainteresovaných stran k výměně názorů k návrhům nových nařízení pro provádění Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti po roce 2020. Zúčastnění především nesouhlasili s novým rozdělením členských států do tří skupin z hlediska podílu hrubého národního důchodu (Fond soudržnosti). Toto nové rozdělení nepohlíží na potřeby, ekonomickou sílu či rozvoj regionů jako takových, ale směrodatným je výsledek členského státu celkově. To by znamenalo, že slabší regiony utrpí v důsledku lepších výsledků ostatních regionů.