Monitoring EU – Aktuality z EU a zprávy z evropských institucí k 15. 7. 2018

Tématem dnešního Monitoringu EU jsou především personální změny v britské vládě, které nastaly díky neshodám ohledně návrhu na podobu budoucích vztahů Spojeného království s EU. Monitoring EU se také zabývá summitem mezi EU a Ukrajinou a summitem Severoatlantické aliance NATO v Bruselu.

Zprávy z evropských institucí popisují především předběžná opatření navržená Evropskou komisí, jejichž cílem je zabránit případnému prudkému růstu dovozu oceli do regionu, ale také schválení tří nových programů migrační politiky pro centrální středomoří. Důležitá je také zpráva Evropské komise k odhadu růstu české ekonomiky, na základě její prognózy by se hrubý domácí produkt (HDP) České republiky měl zvýšit letos o tři procenta.

Zastoupení se tento týden účastnilo konferencí v oblasti problematiky digitální Evropy a nového víceletého finančního rámce na období 2021-2027. Zastoupení také spolupořádalo rozlučkové setkání se Stálým představitelem ČR při EU velvyslancem Martinem Povejšilem – tradiční Wine party za účasti delegace Jihomoravského kraje, pro kterou byl zajištěn i další program.

 
Monitoring EU zde: http://www.kjmk.eu/assets/Uploads/Monitoring-15.7.pdf