Ředitelka muzea Carskoje Selo na jižní Moravě

Dne 9. července 2018 se v brněnském sídle Jihomoravského kraje uskutečnilo jednání hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka s ředitelkou Státního muzea – památníku „Carské selo“ Olgou Vladislavovnou Taratynovou.

Ředitelka Taratynova deklarovala zájem Státního muzea – památníku „Carské selo“ navázat dvoustrannou spolupráci s kulturní institucí obdobného charakteru v Jihomoravském kraji. Případná spolupráce by se mohla uskutečňovat zejména při pořádání výstav, kulturních akcí, výměně exponátů, informací a zkušeností v oblasti působení těchto kulturních institucí. Mohlo by jít rovněž o vzájemné půjčování exponátů a také vzájemné návštěvy expertů včetně jimi vedených přednášek. Zájem je také o kulturní spolupráci (např. výměna souborů – koncerty v parku apod.) a výměnu zkušeností v oblasti krajinářství a údržby historických parků.

Muzeum Carské Selo patří administrativně k Petrohradu, je to památník federálního významu a jako takový spadá přímo pod ruské Ministerstvo kultury.
foto JMKfoto JMK