Konference na téma Cesta od války k míru, více demokracii a evropské integraci. Válečná architektura, místa a vzpomínky jako součást evropského dědictví a historie

V rámci Evropského roku kulturního dědictví (EYCH) 2018 uspořádalo 12 evropských regionů, mezi které patřil i Jihomoravský kraj, pod záštitou sítě vědecko-výzkumných regionů ERRIN ve dnech 2. - 3. července konferenci na téma Cesta od války k míru, více demokracii a evropské integraci. Válečná architektura, místa a vzpomínky jako součást evropského dědictví a historie.

Dvoudenní akce konající se 100 let po ukončení první světové války se zaměřovala na války v Evropě v letech 1914 až 1945 a na další relevantní události před a po tomto období, které v mnoha směrech formovaly a změnily Evropu. Mimo jiné se snažila prozkoumat roli válečných vzpomínek a pamětihodností, které budují a propojují společnou evropskou historii a evropskou identitu, propojit jednotlivé zájmové skupiny z 9 evropských zemí a nabídnout příležitost ke spolupráci.

Informační brožura s příklady z regionů zde: https://www.errin.eu/sites/default/files/Brochure%20EYCH.pdf  

Více informací o Evropském roku kulturního dědictví zde: http://europa.eu/cultural-heritage/ a síti ERRIN zde: https://www.errin.eu/ 

foto JMKfoto JMKfoto JMK