foto 1 foto 2

Informace určené veřejnosti v okolí objektů zařazených do skupin A a B dle zákona o prevenci závažných havárií

V létě roku 2019 vydal Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, v součinnosti s odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, aktualizaci příruček uvádějících informace o možném nebezpečí závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie v objektech Jihomoravského kraje zařazených do skupin A a B dle zákona o prevenci závažných havárií.

Obsah informace vychází z vyhlášky číslo 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie.

Tyto příručky slouží pro získání základního povědomí o zmíněných objektech a také k tomu, aby správně informovaný občan mohl přispět v případě mimořádné události ke snížení možných následků a zvýšil ochranu a bezpečnost svoji i svých spoluobčanů.

Informace o nebezpečí závažné havárie, včetně možného dominoefektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie podle zákona o právu na informace o životním prostředí pro objekty provozovatelů zařazených do skupiny „A“ zpracované podle ust. § 34 zákona č. 224/2018 Sb. :

 

Ke stažení:

AGROFERT, a.s. Sklad agrochemických směsí Brno - Chrlice (pdf, 812 kB) 

AIR PRODUCT spol. s.r.o. Brno - Slatina (pdf 1,02 MB)

ASK Chemicals Czech s.r.o. Brno - Chrlice (pdf, 1,04 MB)

Českomoravský cement, a.s. Závod Mokrá (pdf 1,27 MB)

DHL Supply Chain s.r.o. Pohořelice (pdf 1,36 MB)

MOTIP DUPLI s.r.o. Popůvky (pdf 994 kB)

SIAD Czech, spol s.r.o. Rajhradice (pdf 1,11 MB)

VIA-REK, a.s. Rájec - Jestřebí (pdf, 1,33 MB)

 

Informace o nebezpečí závažné havárie, včetně možného dominoefektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie podle zákona o právu na informace o životním prostředí pro objekty provozovatelů zařazených do skupiny „B“ zpracované podle ust. § 34 zákona č. 224/2018 Sb. :

 

Ke stažení:

ČEPRO, a.s. - sklad Střelice (pdf 1,32 MB)

Fosfa a.s. Břeclav - Poštorná (pdf 1,30 MB)

 

Aktualizováno 20.09.2019