Nová dopravní omezení na silnicích I. tříd na Hodonínsku

V souvislosti s opravou silničního mostu na silnici II/380 v Hodoníně v ul. Brněnské bude od 2. července 2018 částečně uzavřena rovněž silnice I/55 v místě podjezdu a nájezdových a výjezdových ramp mimoúrovňové křižovatky silnice I/55 a II/380. Silnice I. třídy č. 55 zůstane průjezdná vždy jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy. Ve dnech 20.-23. července bude silnice I. třídy č. 55 v místě podjezdu úplně uzavřena a doprava převedena pomocí ramp mimoúrovňové křižovatky přes silnici II/380 (šikmý přejezd). Částečná uzavírka silnice I/55 je plánována do 3. prosince letošního roku.

Ve Veselí nad Moravou bude v období od 2. července do 24. srpna z důvodu rekonstrukce železničního mostu úplně uzavřena silnice I/54 (Veselí-Předměstí, u OD Kaufland). Objízdná trasa pro dopravu do 3,5t (vozidla, jejichž okamžitá hmotnost nepřesahuje stanovenou mez) je navržena obousměrně po silnici I/55 přes Veselí nad Moravou, dále po sil. I/71 přes Uherský Ostroh a Blatnici pod Sv. Antonínkem zpět na sil. I/54. Objízdná trasa pro dopravu nad 3,5t (mimo linkový bus) je navržena obousměrně po sil. I/55 přes Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh, dále po komunikaci II/495 a II/498 přes Hluk, Dolní Němčí, Slavkov, dále po sil. I/54 přes Boršice u Blatnice, Blatničku, Blatnici pod. Sv. Antonínkem do Veselí nad Moravou. Objízdná trasa pro veřejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní a náhradní autobusovou dopravu za přerušenou drážní dopravu provozovanou v rámci IDS JMK bude vedena obousměrně po silnicích I/55, I/54 a po místních komunikacích města Veselí nad Moravou - ul. Na Drahách, Hutník a Dvořákova.

Další informace o dopravních omezeních naleznete na stránkách www.dopravniinfo.cz .