Úplná uzavírka pro osobní automobily na silnici I/43

Upozorňujeme řidiče, že od neděle 1. července 2018 bude pro osobní automobily úplně uzavřena silnice I/43 Brno-Svitavy z důvodu stavby „Oprava vybraného úseku silnice I/43 Kuřim-Lipůvka“, a to v úseku mezi „Kuřimskou křižovatkou“ (křižovatka silnice I/43 a II/386) a čerpací stanicí pohonných hmot MOL u obce Lipůvka.

Uzavřeným úsekem silnice budou smět projíždět pouze nákladní automobily a autobusy, a to kyvadlově na semafor. Pro osobní automobily bude tento úsek silnice I. třídy I/43 (Kuřim-Lipůvka) od 1. do 29. července úplně uzavřen! Nařízené objízdné trasy jsou po silnicích II. a III. tříd. Směr Brno-Svitavy bude odkloněn přes Lelekovice, Vranov do obce Šebrov-Kateřina a zpět do Lipůvky (délka objížďky je 12 km). Směr Svitavy-Brno bude odkloněn v obci Lipůvka do Malhostovic, dále do Čebína (zde bude na objízdné trase v křižovatce se silnicí vedoucí od Tišnova doprava řízena světelným signalizačním zařízením a pro zajištění bezpečnosti chodců musí být přeložena i autobusová stání zastávek) a přes město Kuřim zpět před obcí Česká na silnici I/43 (délka objízdné trasy pro osobní automobily je 14 km).

Silnice I/43 je dlouhodobě kapacitně absolutně nevyhovující a nemá technické parametry na současné dopravní intenzity. Dopravní problémy vznikají v tomto úseku téměř denně i za běžného dopravního režimu, lze očekávat komplikace a zahlcení objízdných tras zejména ve špičkových hodinách. V území severně od Brna schází silnice dálničního typu (D 43), která by převedla tranzitní dopravu a ulevila městům a obcím ležícím nejen na trase, ale i v blízkosti stávající I/43. Úsek silnice I/43 mezi Kuřimí a Lipůvkou je kritický, s intenzitou dopravy téměř 24 tis. vozidel za 24/hod na dvoupruhové komunikaci, což v přepočtu na jízdní pruh převyšuje intenzitu dopravy i v některých úsecích velkého městského okruhu v Brně.

Žádáme řidiče i ostatní účastníky silničního provozu, aby se chovali ohleduplně, dbali zvýšené opatrnosti a věnovali pozornost přechodnému dopravnímu značení a pokynům dopravních policistů.