Zástupci členských regionů sítě PURPLE navštívili jižní Moravu

Ve dnech 27.–28. června 2018 navštívili Jihomoravský kraj zástupci členských regionů sítě PURPLE.

Součástí dvoudenního pobytu byl seminář věnovaný tématu boje proti změnám klimatu v peri-urbánních oblastech, na který navázala exkurze věnovaná opatřením zmírňujícím dopady klimatických změn (zejména sucha) v Jihomoravském kraji. Hosté z Velké Británie, Belgie, Polska, Německa a Nizozemska navštívili obec Kozlany, Hrušky u Brna a společnost LIKO-S , a.s., ve Slavkově u Brna. Dne 28. června 2018 se uskutečnilo v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje generální shromáždění PURPLE. Jihomoravský kraj zastupuje ve sdružení RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D., předseda Výboru pro meziregionální vztahy.

Peri Urban Regions Platform Europe, aisbl, ve zkratce PURPLE aisbl. (Evropská platforma periurbánních regionů) je mezinárodní neziskové sdružení s vědeckými a politickými cíli, založené za účelem výměny znalostí.
Více informací o aktivitách sítě lze najít na www.purple-eu.org  a na https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=151193&TypeID=1 .
foto JMKfoto JMK