Rada schválila výkony středních škol zřizovaných krajem

Rada Jihomoravského kraje schválila na svém jednání 25. června 2018 výkony středních škol a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem pro školní rok 2019/2020, tedy nejvyšší povolený počet přijímaných žáků nebo studentů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání.

„V nabídce středních škol je přibližně 11 500 míst pro žáky končící povinnou školní docházku, přičemž 9. třídu základních škol by v roce 2019 mělo ukončit zhruba 9 000 žáků. Dalších asi 2 000 míst nabízejí střední školy ostatních zřizovatelů,“ uvedla radní Jana Pejchalová.

Výkony středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2019/2020 vycházejí z návrhů ředitelů středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří zřizovaných Jihomoravským krajem. Většina škol chce pro tento školní rok nabízet stejné počty volných míst jako pro školní rok 2018/2019. V návrhu předloženém řediteli byly sníženy neodůvodněné nárůsty počtu nabízených tříd na úroveň školního roku 2018/2019. Z výkonů byly vyřazeny všechny obory vzdělání, které školy dosud nemají zapsány v rejstříku škol a školských zařízení. Pokud bude žádostem o zápis nových oborů do rejstříku škol a školských zařízení vyhověno, budou výkony v nově zapsaných oborech vzdělání řešeny návrhem na změnu výkonů příslušné školy, který bude předložen do jednání krajské rady.

Podrobný přehled výkonů jednotlivých škol je uveden ZDE (xlsx, 74 kB).