Informace č.j.: JMK 9531/2008

Jihomoravský kraj
Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
  
                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno
JMK    9531/2008                    S-JMK 9531/2008 OSO         Mgr. Dvořáček/541658854                 23. 1. 2008                                      
                                                                                                                               
 
 
 
Hlasování č. 2 z 22. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - poskytnutí informace
 
 
 
            Dne 18. 1. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 –22 ZJMK -  hlasování k bodu 52/2“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti žádáte o „kopie záznamu hlasování č. 2 na 22.  zasedání ZJMK - hlasování o vyřazení bodu č. 52 z programu jednání“.  
 
V příloze Vám v souladu v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou verzi hlasování č. 2 z 22. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 13. 12. 2007.
 
Vzhledem k poruše hlasovacího systému, která nastala v průběhu dopoledního jednání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 13. 12. 2007, není u tohoto hlasování u jmenného seznamu zastupitelů uvedeno jejich hlasování.
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního
                                                                                  
   Přílohy: dle textu