Práce na vyhotovení územní studie pokračují

S prvními výsledky prací na návrhové části „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“ byli seznámeni starostové obcí Brněnska v úterý 26. června 2018 při prezentaci v aule budovy Administrativního a školicího centra Jihomoravského kraje na Cejlu v Brně.

Konkrétně byly představeny první výstupy dopravního modelování, a to modelování tzv. „nultých stavů“ (tj. současný stav uspořádání dálniční a silniční sítě a k němu namodelovaný stav v roce 2035). Starostkám a starostům byl také představen návrh základního rámce hodnocení vlivů jednotlivých variant uspořádání dálniční a silniční sítě na životní prostředí včetně vlivů na lidské zdraví.

V loňském roce zadal Jihomoravský kraj v rámci veřejné zakázky zpracování „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“ architektonické kanceláři knesl kynčl architekti s.r.o. z Brna.
Vypracováním dokumentu získá Jihomoravský kraj možnost podrobnějšího hodnocení prověřované oblasti. Studie vyhodnotí vzájemnou prostorovou a funkční koordinaci zejména tří záměrů: polohu D43 v úseku D1 – Kuřim, potřebu, popř. opodstatnění, jihozápadní tangenty a lepší napojení na dálnici D1 v úseku Brno-Slatina – Holubice. Studie prozkoumá dopady těchto záměrů, prověří a upřesní podmínky pro jejich umístění, funkčnost a reálnost z hlediska vlivů na životní prostředí a lidské zdraví.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK