V anketě o stavbu století má kraj 6 zástupců

U příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky vznikl projekt České a slovenské stavby století, který si klade za cíl propagovat úspěchy českého a slovenského stavitelství za uplynulých 100 let. Organizátoři projektu jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA – Rada pro výstavbu ČR. Projekt je zařazen do Evropského roku kulturního dědictví 2018 a probíhá pod záštitou Ministerstva kultury a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Do projektu byla zařazena stavební a architektonická díla s ohledem na jejich význam a přínos od roku 1918 do současnosti. Za českou stranu bylo nominováno 66 staveb, za slovenskou pak 34.

V Jihomoravském kraji bylo nominováno 6 staveb pod uvedenými čísly:
6. Brněnské výstaviště
13. Krematorium v Brně
15. Hotel Avion Brno
19. Vila Tugendhat
94. Odbavovací terminál letiště Brno
100. Archeopark Pavlov.

Lidé mohou hlasovat od 25. 4. 2018 do 15. 9. 2018 na www.stavbystoletí.cz