Kraj jmenoval nové ředitele dvou krajských nemocnic

Na tiskové konferenci 25. června 2018 byli představeni nově jmenovaní ředitelé dvou krajem zřizovaných nemocnic – Lubomír Wenzl v Nemocnici Kyjov a Antonín Tesařík v Nemocnici Hodonín. Oba se ujmou funkce k 1. červenci 2018.

V případě Nemocnice Kyjov krajská rada v prosinci 2017 odvolala ředitelku Danuši Křivákovou, pověřen vedením byl až doposud náměstek ředitelky, Petr Svoboda. Po výběrovém řízení byl k 1. červenci jmenován novým ředitelem Ing. Mgr. Lubomír Wenzl. Pochází z Drnovic na Vyškovsku, v minulosti vedl soukromé ambulantní zařízení, v nemocnici Kyjov dosud zastával post personálně právního náměstka.

„Nový ředitel bude, a já věřím, že úspěšně, usilovat o zisk dotačních prostředků na naléhavě potřebnou rekonstrukci gynekologicko-porodnického oddělení. Výzvy jsou ale také v personální oblasti a při pokračování masivní obměny přístrojového vybavení. Měl by při tom využít bohatých zkušeností svých předchůdců. Důležité je pro nás také dobré partnerství s místními samosprávami, které chceme rozvíjet, a jako nanejvýš nutnou vidím spolupráci vedení nemocnice při tvorbě krajské zdravotnické koncepce a při centralizaci nákupů v rámci krajských nemocnic,“ uvedl krajský radní Milan Vojta.

Pokud jde o Nemocnici Hodonín, dosavadní ředitelka Věra Dostálová požádala o uvolnění z funkce, a tento svůj záměr zřizovateli avizovala již v minulém roce. Po dohodě se zřizovatelem tak bylo učiněno k 30. červnu 2018. Novým ředitelem byl k 1. červenci 2018 jmenován Ing. Antonín Tesařík, a to na základě velmi dobrého výsledku, kterého dosáhl při výběrovém řízení na post ředitele Nemocnice Kyjov, kde prokázal plnou kvalifikaci vést nemocniční zdravotnické zařízení. Proto se rada rozhodla neorganizovat nové výběrové řízení na místo ředitele Nemocnice Hodonín.

Pochází z Hodonína, je opozičním krajským zastupitelem, post ředitele Nemocnice Hodonín již v minulosti zastával. V rámci zákonné lhůty si kvůli neslučitelnosti funkcí bude muset zvolit mezi nemocnicí a krajským zastupitelstvem. Při výběrovém řízení však jasně deklaroval, že se postu zastupitele vzdá. K jeho prvním úkolům do konce roku 2018 bude patřit výběr dodavatele a potřeba plně implementovat nový nemocniční informační systém (NIS). Jde o tedy software, který pokrývá administrativní, finanční a klinické aspekty řízení nemocnic, jehož současný provozovatel NIS ukončuje podporu. Kraj poskytl na nový NIS částku 11 milionů korun, nový ředitel tak bude u projektu od jeho počátku.

„Paní ředitelce Dostálové patří velké poděkování za všechnu práci, kterou pro nemocnici odvedla. Vážím si jí jako odborníka i jako člověka. Bude mi ctí spolupracovat s ní nadále nejen jako s primářkou v Nemocnici Hodonín, ale oslovil jsem ji také s nabídkou, aby se stala první z mého vytvářeného týmu poradců, kteří mi budou bez nároku na odměnu pomáhat s řešením problémů v krajském zdravotnictví. Moji nabídku přijala. Od nového ředitele očekávám nejen bezproblémový výběr poskytovatele a přechod na nový nemocniční informační systém, ale také provedení obměny části přístrojového vybavení, které bude kraj coby zřizovatel financovat. Stejně tak důležité je postupné zlepšení technického stavu budov, udržení stabilní personální situace, ale také nové impulzy pro rozvoj nemocnice,“ řekl radní Vojta.
foto JMKfoto JMKfoto JMK