Kraj navýšil prostředky na platy pracovníků zdravotnických zařízení, zejména záchranářů

Opakované navýšení platových tarifů v uplynulých letech bylo hlavním důvodem pro navýšení příspěvků na provoz Zdravotnické záchranné služby JMK, Dětského centra Znojmo, Domova pro postižené děti LILA v Otnicích a Dětského centra Kyjov v celkové výší 26 milionů korun, které schválilo krajské zastupitelstvo na svém zasedání 21. června 2018.

Vzhledem k tomu, že k tomuto navýšení docházelo ve velmi rychlém sledu, není Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., která má sice částečně uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, schopna na toto opětovné navýšení reagovat dostatečným navýšením svých výnosů. Pokrytí navýšení platových tarifů již v roce 2015, 2016 a 2017 donutilo organizaci čerpat rezervy z fondů. Úhrady od zdravotních pojišťoven toto navýšení zcela nepokryjí. Dalším důvodem pro navýšení příspěvku na provoz je nutnost zřízení 1 místa operátora krajského zdravotnického operačního střediska v denní směně a přechod jedné posádky RZP na výjezdové základně Brno – Ponava pouze z denní směny na nepřetržitý provoz.

„Dále reagujeme na zprávu společnosti MITA THOR International, ze které vyplynula potřeba navýšit počet administrativně ekonomických referentů pro jednotlivá územní oddělení. Celkové náklady na tyto změny jsou odhadovány na 42,2 milionu korun. V zájmu zachování plynulého provozu a zajištění kvalitní péče na maximální úrovni byl navýšen příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje o částku 21,785 milionu korun. Zbylá částka bude ještě podrobena analýze a zpřesnění podle aktuálních výsledků hospodaření a v případě potřeby bude uvolněna,“ řekl krajský radní Milan Vojta.

Obdobnou situaci bylo třeba řešit také na dalších zdravotnických zařízeních. Z tohoto důvodu krajské zastupitelstvo schválilo zvýšení příspěvku na provoz bez účelového určení o částku pro Dětské centrum Znojmo, p.o., ve výši 2,546 milionu korun, LILA domov pro postižené děti Otnice, p. o., ve výši 1,401 milionu korun, Dětské centrum Kyjov, p. o., ve výši 300 000 korun na částečné pokrytí navýšení platových tarifů dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.