Na krajském úřadě jednala Regionální stálá konference

Pod vedením náměstka hejtmana Jana Vituly se v pondělí 25. června 2018 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu konalo 15. pracovní jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK).

Na konferenci zazněly například informace k realizaci programového období 2014-2020, hovořilo se o naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti. Tématem diskuse byly rovněž výsledky dotazníkového šetření v obcích Jihomoravského kraje.

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Další informace na www.rskjmk.cz  .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK