Zastupitelé schválili návrh Rady Jihomoravského kraje podpořit jedním milionem korun festival Divadelní svět s výjimkou dvou kontroverzních inscenací

Částkou jednoho milionu korun podpořil Jihomoravský kraj festival Divadelní svět Brno 2018. Národní divadlo Brno jako příjemce dotace bude vázáno při čerpání a vyúčtování podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Dotace je poskytována na uznatelné výdaje akce, kterými se rozumí umělecké honoráře. Mezi neuznatelné výdaje akce budou patřit i výdaje na hry Naše násilí a vaše násilí a Prokletí.

„Rada kraje ani já sám se nepasujeme do role arbitra umění. V době, kdy se tato dotace projednávala, se strhla veřejná debata o dvou kontroverzních představeních tohoto festivalu. Rozhodli jsme se, aby měla tato dotace šanci v takto rozdílných názorových proudech, a to nejen v široké veřejnosti, ale také v krajském zastupitelstvu vůbec být odhlasována, pro toto řešení. V žádném případě se nejedná o cenzuru, nic nezakazujeme ani nedoporučujeme divákům, jaké představení mají nebo nemají navštívit. V našem případě se jedná o rozhodnutí o hospodaření s veřejnými prostředky,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.