Projekt podpory plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pokračuje

Podpora poskytovatelů sociálních služeb pomocí zavádění tzv. Regionálních karet sociálních služeb Jihomoravského kraje, elektronický katalog a analýza potřebnosti sociálních služeb – to jsou hlavní cíle projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV“., který od 1. září 2017 do 30. června 2020 realizuje Odbor sociálních věcí Jihomoravského kraje.

Regionální karty sociálních služeb Jihomoravského kraje podrobně definují obsah všech realizovaných sociálních služeb skrze potřeby uživatelů. Sociální služby, které jsou takto podrobně popsány a vymezeny prostřednictvím těchto konkrétních potřeb uživatelů služby, s kterými jim sociální služba svými činnostmi pomůže, mohou lépe informovat o své činnosti potenciální zájemce, ale i stávající uživatele. „Cílem je napomoci větší transparentnosti, dávat jasný obraz o činnosti služby veřejnosti, nejen těmto osobám, ale i spolupracujícím subjektům. Zavádění Regionálních karet uskutečňujeme postupně od listopadu 2017 formou metodických setkání s poskytovateli sociálních služeb, jejímž prostřednictvím jsou představeny a projednány Regionální karty Jihomoravského kraje a vyžadované principy poskytování sociálních služeb,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Pokud jde o elektronický katalog, ten zpřístupní nabídku sociálních služeb široké veřejnosti a umožní vyhledávání sociální služby pro potencionálního uživatele přes srozumitelné potřeby a životní situace. „Běžný uživatel bude schopen nalézt požadovanou službu i bez znalosti zákona o sociálních službách. Elektronický katalog bude k dispozici od září 2018,“ uvedl náměstek Šlapal.

Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji bude sloužit jako podklad pro tvorbu Střednědobého plánu na období 2021-2023. Výstupem bude vypracování závěrečné zprávy pro Jihomoravský kraj a 21 samostatných výzkumných zpráv pro 21 obcí s rozšířenou působností. Cílem je vyšší efektivita veřejné podpory, to znamená rozvoj sociálních služeb, po kterých evidujeme zvýšený požadavek. Výstupy budou k dispozici v březnu 2019.