Další 3 miliony z krajského rozpočtu pro dobrovolné hasiče

Na pořízení cisternových automobilových stříkaček pro dobrovolné hasiče v Miroslavi a Bratčicích míří z rozpočtu kraje celkem 3,332 milionu korun. Rozhodlo o tom jednomyslně krajské zastupitelstvo na svém zasedání 21. června 2018.

„Na březnovém zasedání krajského zastupitelstva jsme schválili jako spolufinancování dotačního programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky částku téměř 26 milionů korun. Od této doby byl aktualizován ministerský pořadník tohoto dotačního programu a byly do něj zařazeny další dvě obce Jihomoravského kraje - město Miroslav a obec Bratčice. Schválená výše dotace - dvakrát 1,666 milionu korun - představuje 2/3 skutečně poskytnuté investiční dotace ze strany ministerstva vnitra. Jihomoravský kraj i v letošním roce poskytne významnou podporu jednotkám sborů dobrovolných hasičů, její rozdělování je nyní optimalizováno a zefektivněno,“ zdůraznil hejtman Bohumil Šimek.

Jihomoravský kraj si je vědom nezastupitelné role, kterou v jihomoravských obcích a městech plní jednotky sborů dobrovolných hasičů, a proto dlouhodobě usiluje o náležité zabezpečení požární ochrany v kraji. V rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2018 byla podpora požární ochrany systematicky rozdělena do několika oblastí. Kromě spolufinancování zmíněného dotačního programu jde o krajský dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů, a to v celkové částce 25 milionů korun, kterou schválilo krajské zastupitelstvo v dubnu.

Novou položku v rozpočtu Jihomoravského kraje pak tvoří podpora hasičského sportu, a to s alokací 2 miliony korun. Díky těmto prostředkům bude zajištěna lepší připravenost dobrovolných hasičů a bude podporováno i zlepšování jejich fyzické kondice. Další finanční prostředky ve výši cca 1,6 milionu korun jsou vyčleněny pro zastřešující organizace dobrovolných hasičů, a to Moravskou hasičskou jednotu a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.