Zastupitelstvo schválilo prodej bývalého školního areálu v Brně-Chrlicích

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 21. června 2018 schválilo prodej bývalého areálu středního odborného učiliště v Brně-Chrlicích společnosti ADZ Investment s.r.o. za nabídnutou kupní cenu 10 174 600 korun.

Jde o téměř šest let nevyužívaný areál v majetku kraje, který byl již dříve třikrát nabídnut k prodeji, dosud bezúspěšně. „Budovy ve vlastnictví kraje, které nemají v současnosti žádné využití, jsou postupně nabídnuty k prodeji. Pro kraj je ekonomicky nevýhodné, aby měl v majetku budovy a areály, které jsou nevyužité a chátrají. Je výhodnější je nabídnout městům, obcím nebo jiným subjektům, které pro ně najdou smysluplné využití a také finanční prostředky na jejich rekonstrukci,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

V tomto případě šlo o prodej za nejvyšší nabídku kupní ceny, kdy nebyla uvedena minimální výše kupní ceny, jak tomu bývá obvykle. Tato varianta záměru byla zvolena zejména proto, že všechny budovy jsou postaveny na pozemcích ve vlastnictví třetích osob (převážně fyzických osob). Následně budou vlastníci pozemků vyzváni, zda nechtějí využít svého zákonného předkupního práva vyplývajícího z občanského zákoníku. Na své vyjádření mají ze zákona 3 měsíce od doručení výzvy a po uplynuté této lhůty bude podán návrh na vklad nebo pokud některý z vlastníků své předkupní právo uplatní, bude muset být smlouva s tímto novým kupujícím znovu předložena ZJMK ke schválení.
foto JMK