Zastupitelstvo schválilo návrh na uzavření smlouvy o úvěru od Evropské investiční banky

Smlouvu o přijetí úvěru od Evropské investiční banky (EIB) ve výši 700 milionů korun schválili jihomoravští zastupitelé na svém zasedání 1. listopadu 2018. V seznamu projektů, které bude možné financovat tímto úvěrem jsou výjezdové základy ZZS JMK, dětská léčebna se speleoterapií, domovy pro seniory i rekonstrukce silnic. Smlouvu o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem by měla být podepsána do poloviny listopadu.

„Rozhodli jsme se využít úvěrového financování, abychom posílili zdroje na investice v období ekonomického růstu. Kraj v současnosti bez problémů splácí své závazky a v letošním roce ukončil splácení úvěru ve výši 1,2 miliardy korun přijatého v roce 2005. Tento nový úvěr nám umožní uskutečnit několik investičních akcí, které bychom kvůli neustálému zvyšování mandatorních výdajů kraje jinak realizovat nemohli,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

„Na základě smlouvy Evropská investiční banka poskytne Jihomoravskému kraji bez zajištění úvěr ve výši 700 milionů korun. Uvolnění čerpání úvěru bude probíhat nejvýše v pěti tranších, částka každé tranše bude činit nejméně 125 milionů korun. Každá tranše bude samostatně splácena. Jihomoravský kraj si může zvolit úrokovou sazbu, kterou bude podle indikativní nabídky EIB považovat za nejvýhodnější. Buď pevnou úrokovou sazbu nebo plovoucí úrokovou sazbu, dále periodicitu splácení úroků, začátek splácení a délku splácení jistiny,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Seznam projektů Jihomoravského kraje s možností financování úvěrem od EIB zahrnuje celkem 15 akcí v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy s celkovými předpokládanými náklady ve výši 1,54 miliardy korun, u kterých se předpokládá úvěrové financování ve výši 700 milionů korun. Jde zejména o základny Zdravotnické záchranné služby JMK, domovy pro seniory a rekonstrukce silnic - podrobnosti ZDE (xlsx, 20 kB).

Přijetí nového úvěru ve výši 700 milionů korun bude mít vliv na přímou zadluženost kraje. V letošním roce byla zcela splacena jistina úvěru ve výši 1,2 miliardy korun na základě smlouvy z roku 2005. Od roku 2016 kraj splácí jistinu úvěru od EIB z roku 2009, resp. 2013 ve výši 2,3 miliardy korun. Celá jistina bude splacena v roce 2030. Čerpání nového úvěru se předpokládá v letech 2019-2021 a celý úvěr bude nutné splatit do 22 let od posledního čerpání, tj. v roce 2043.