Návštěva Liechtensteinů v Moravském Krumlově

V letošním roce uplyne 110 let od úmrtí knížete Rudolfa, posledního majitele panství z rodu Liechtensteinů, který se výrazně zapsal do dějin Moravského Krumlova i celé jižní Moravy. Vedení Jihomoravského kraje, města Brna i města Moravský Krumlov využilo této příležitosti a návštěvy zástupců rodu Liechtensteinů ve středu 20. června 2018 k navázání na tradici tohoto rodu na Moravě a k představení projektu rekonstrukce jižního křídla zdejšího zámku a dále projekt vybudování kulturně vzdělávacího centra. Maria-Pia Kothbauer-Liechtenstein navštívila Moravský Krumlov poprvé.

„Toto centrum by mělo interaktivním způsobem přiblížit dějiny Liechtensteinů v Moravském Krumlově a na Moravě a mělo by vznikat ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. Rod Liechtensteinů je s Moravským Krumlovem spjat od roku 1624. A v současnosti je pro Českou republiku Lichtenštejnsko inspirací v efektivní státní správě, dlouhodobé stabilitě a důrazem na kvalitu vzdělávání,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Podle starosty Tomáše Třetiny je nutné mluvit o dějinách 20. století pravdivě a nezkresleně. Nesmíme zapomínat, že jsme nebyli jen národem Čechů a Slováků, ale že po staletí jsme žili ve společenství Němců, Židů, Poláků a dalších národností. „Vnímám dnešní den velmi symbolicky. Za působení rodu Liechtensteinů dosáhlo město největšího rozkvětu. Rádi bychom v tomto rozvoji pokračovali, a to mimo jiné i tím, že budoucím generacím budeme připomínat historické události naší země. Liechtensteinové jsou připomínkou historie, kterou je nutné hodně napravovat,“ říká starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina.

„Jsem poprvé v Moravském Krumlově a musím říct, že mě toto město opravdu okouzlilo. Chtěla bych poděkovat panu hejtmanovi za jeho úsilí a snahu dále prohlubovat vztahy mezi našimi dvěma zeměmi a panu starostovi Moravského Krumlova za velmi ambiciózní projekty opravy zámku. Doufám, že k nim také budeme moci aktivně přispět,“ řekla Maria-Pia Kothbauer-Liechtenstein, princezna z Lichtenštejnska a velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví v ČR.

Informace k připravovanému projektu opravy jižního křídla zámku v Moravském Krumlově:

Vlastní realizace jižního křídla zámku je plánovaná v letech 2019-2021. Celkové náklady 119 389 000,- Kč, z toho výše dotace EU 99 869 000,- Kč. V současnosti probíhá příprava projektové dokumentace.

Zástupcům rodu Liechtensteinů byl představen jak projekt opravy jižního křídla, tak idea opravy zámeckých koníren, kde by mohl vzniknout prostor pro plánované kulturně vzdělávací centrum. „Již v roce 2017 jsme navázali spolupráci s Lichtenštejnskem v oblasti kultury, a to na platformě základních uměleckých škol v rámci projektu „Děti dětem“. Vybudování nového centra na zámku by mohlo dát další impulz k budování konkrétnějších vztahů s rodem, který má v našem městě své kořeny,“ řekl starosta Třetina.

„Záměrem rekonstrukce zámku je, aby se Moravský Krumlov stal jedním z atraktivních turistických cílů jižní Moravy, zejména pak pro návštěvníky z Rakouska. A právě na těchto projektech město Moravský Krumlov a Jihomoravský kraj nabízí možnost spolupráce rodině Liechtensteinů. Navázalo by se tak na tradici dobrých vztahů a Moravský Krumlov by se mohl stát jedním z jejich významných rodinných center,“ řekl hejtman Šimek.
foto JMKfoto JMKfoto JMK