Pokračování dopravních omezení ve Slavkově u Brna


Ve Slavkově u Brna pokračuje rozsáhlá rekonstrukce silnice I/50. Uzavírka silnice ve dnech 19.6. do 29.6.2018 dostává do fáze, která vyvolá po dobu těchto 10 dnů nutnost řídit dopravu pomocí světelného signalizačního zařízení – „semaforu".


Doprava ve směru Brno - Uherské Hradiště bude před začátkem zastavěného území města Slavkov u Brna vedena v provizorním jízdním pruhu, dále v úseku začínajícím na začátku zastavěného území města a končícím křižovatkou se silnicí II/416 bude vedena kyvadlově ve společném pruhu a řízena světelnou signalizací, a dále na obchvatu města Slavkov u Brna bude vedena v provizorním jízdním pruhu.

Ve směru Uherské Hradiště - Brno je určena objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t po větvi 50/54 silnice I/50 do města Slavkov u Brna, dále po silnici III/4191 ulice Československé armády, dále po silnici III/0501 ulice Slovákova, ulice Kollárova a ulice Špitálská zpět na silnici I/50, kde bude doprava vedena kyvadlově ve společném pruhu a řízena světelnou signalizací, a dále za koncem zastavěného území města Slavkov u Brna bude vedena v provizorním jízdním pruhu.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t ve směru Uherské Hradiště - Brno je určena po silnici III/0501 do města Slavkov u Brna, ulice Bučovická, dále po silnici III/0476 ulice Tyršova, dále po této silnici do města Rousínov, a dále po silnici II/430 přes obec Kovalovice ve směru na Brno. Realizace stavby vyvolá též uzavírku silnice II/416 ulice Křenovická ve městě Slavkov u Brna. Obousměrná objízdná trasa je vyznačena po silnici III/4194 přes obec Vážany nad Litavou a obec Hrušky.