Soutěž Čarovné barvy země zná své vítěze

V areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích byly ve čtvrtek 14. června 2018 vyhlášeny výsledky osmého ročníku výtvarné soutěže Čarovné barvy země. Do žákovské malířské soutěže „Čarovné barvy země“ vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích – se zapojilo rekordních 38 přihlášených škol z České i Slovenské republiky bezmála 460 mladých tvůrců, které k tvorbě podněcuje 59 pedagogů.

Předmětem soutěže byly kolektivní malířské práce vytvořené přírodními jíly a z přírodních materiálů bez použití syntetických a jiných barev a pojidel.

Nejvíce sošek od keramika Vladimíra Groše si letos odnášejí žáci Základní školy a mateřské školy Lažánky, okres Brno-venkov nebo studenti Střední školy Strážnice. Ceny vítězům předal krajský radní Tomáš Soukal.
Mezi dětmi z mateřských škol (v 1. věkové kategorii) v konkurenci 19 soutěžních prací zvítězili žáci Základní školy a mateřské školy Dolní Bojanovice z okresu Hodonín s obrazem s názvem Svět pod jedním nebem. Děti v této kategorii měly za úkol zobrazit téma Svět kolem nás (Domov).

Ve II. kategorii (7–11 let) na téma: Příběhy z našich dějin (Místopisné pověsti) bylo přihlášeno 46 děl a porota jako nejlepší ohodnotila dílo KUBŮV MOST autorů ze Základní školy a mateřské školy Lažánky, okres Brno-venkov.
Ve III. kategorii (12–15 let) s tématem Paměť Moravy (První Slované) soutěžilo 33 obrazů. První dvě příčky obsadily práce autorů navštěvujících Základní a mateřskou školu v Dolních Bojanovicích, okres Hodonín - práce KOLOBĚH 1. místo a obraz ŽIVOT PRVNÍCH SLOVANŮ 2. místo.
Ve IV. kategorii (16–19 let) Půda jako kronika (Archeologický výzkum v Mikulčicích) vytvořili studenti 7 děl. První dvě příčky obsadily práce studentů Střední školy Strážnice FÉTUS a KNÍŽE S MEČEM.
V. kategorie (děti 6–20 let speciálních a praktických škol) s tématem Okouzlení přírodou (Pramen života) přinesla také 7 prací.Vítězem se stal obraz DUHA Výchovný ústav a střední škola Olešnice na Moravě.

Výstavu kompletní sbírky obrazů osmého ročníku soutěže mohou v této plné sestavě zhlédnout návštěvníci na Slovanském hradišti v Mikulčicích, a to do konce měsíce července. Poté bude redukovaný výběr putovat do výstavních prostor po celé Moravě až do března příštího roku.