Cvičení KATAMARÁN prověřilo nejen vodní záchranáře

Nehoda v lodní dopravě v důsledku střetu výletní lodě s kmenem stromu skrytého pod hladinou a záchrana osob z vodní hladiny – to bylo námětem taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje KATAMARÁN 2018 ve čtvrtek 14. června 2018 na Vodní nádrži Nové Mlýny III, v blízkosti přístaviště YachtClub Dyje.

„Dnešní cvičení prokázalo, že zvládání takovéto nehody vyžaduje včasný zásah a připravenost všech zapojených složek. Děkuji všem zasahujícím složkám Integrovaného záchranného systému za jejich profesionalitu a využití moderních technických prostředků. Poděkování patří také figurantům a všem zúčastněným organizacím. I když si všichni přejeme, aby k takovýmto situacím nedocházelo, je důležité prověřovat, jak jsme na ně připraveni,“ zdůraznil hejtman Bohumil Šimek.

Cvičení začalo krátce po desáté hodině podle předem stanoveného scénáře. Při střetu lodě s kmenem pod hladinou se na palubě nacházelo 35 pasažérů. Po nárazu plavidla 7 osob spadlo do vody, 8 osob v panice opustilo loď skokem přes palubu a celkem u 13 osob bylo zraněno nárazem na pevná zařízení paluby. Vzniklo také podezření, že jedna osoba přes palubu je neplavec a utonula. Loď se pro kapitána stala neovladatelnou a bylo nutné provést záchranu osob z lodi a vodní hladiny, včetně pátrací akce po pohřešovaných.

Po příjezdu na místo vzniku mimořádné události povolané složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje zahájily záchranu osob z vody a jejich evakuaci z lodi na břeh. Proběhlo vyhledávání pohřešovaných, poskytnutí neodkladné první pomoci zraněným a jejich předání osádkám zdravotnické záchranné služby k poskytnutí lékařské pomoci. Nechybělo propátrávání okolních prostorů na břehu z důvodu pátrání po pohřešovaných osobách a poskytnutí psychosociální pomoci lidem postiženým nehodou.
Rozhodčí sledovali mimo jiné spolupráci zasahujících, taktiku i využití technických prostředků. Do cvičení se zapojilo 17 cvičících jednotek, 165 osob, z toho 35 figurantů.
foto JMKfoto JMKfoto JMK