Krajské fórum prevence 2018 se zaměřilo na problematiku domácího násilí


Krajský úřad Jihomoravského kraje uspořádal v úterý 12. června 2018 v Administrativním a školícím centru, Cejl 73, v Brně konferenci zaměřenou na domácí násilí. Byla určena zejména pro školní metodiky prevence, pedagogy, preventisty a sociální pracovníky, kteří se s touto problematikou mohou při své práci setkat.

Termín domácí násilí byl představen také v širším pojetí – tedy jaký má dopad na děti v rodině. Konferenci zahájila radní Jihomoravského kraje Jana Pejchalová.

„Během své právní praxe jsem měla řadu klientek, které řešily domácí násilí, jež se pomalu stupňovalo. Jednalo se dost často o vzdělané, inteligentní a atraktivní ženy. Domácí násilí nikdy nezačalo bitím, ale nenápadným urážením a ponižováním dané osoby. Pro oběti, ať už dospělé osoby nebo děti, které v takové rodině žily, v konečném důsledku nebyl domov bezpečným místem,“ uvedla Jana Pejchalová.

Odborníci se na fóru zabývali například interdisciplinární spoluprací v oblasti domácího násilí nebo řešili role a kompetence orgánu sociálně-právní ochrany při jeho řešení. 

foto JMKfoto JMKfoto JMK