Úspěch Jihomoravského kraje - Ministerstvo vnitra udělilo ocenění za nejlepší projekty národního kola Evropské ceny prevence kriminality

Projekt Jihomoravského kraje a Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje „Bezpečně v kyberprostoru“ získal druhé místo v národním kole Evropské ceny prevence kriminality za rok 2017.
Ocenění třem nejlepším projektům v České republice předal 6. června 2018 první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček.
Projekt „Bezpečně v kyberprostoru“ si klade za cíl omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů v Jihomoravském kraji. Projekt je unikátní v tom, že se na tvorbě preventivních materiálů významně podílí žáci a studenti. Takto vznikla informační videa či plakáty. Kromě velkého množství dalších výukových a informačních materiálů a aktivit vznikla ve spolupráci se studentem Vysokého učení technického v Brně mobilní aplikace „Pozor na triky“, která je volně ke stažení na Google Play.
Bezpečnost v kyberprostoru je jedním ze stěžejních témat současné politiky prevence kriminality. Výzkumy ukazují, že děti mají poměrně nízké povědomí o tom, co je kyberkriminalita a kdy už se jejich chování v online prostředí dostává na hranu zákona. Další výzvou pro projekty prevence kyberkriminality je předat sdělení o nebezpečích na internetu rodičům, protože právě oni by měli v první řadě své děti před kyberkriminalitou chránit.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK