Prodej bývalého školního areálu v Brně-Chrlicích míří do finále

Nabídnutou kupní cenu 10 174 600 korun od společnosti ADZ Investment s.r.o. za bývalý areál středního odborného učiliště v Brně-Chrlicích vybrala Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 11. června 2018.

Jde o téměř šest let nevyužívaný areál v majetku kraje, který byl již dříve třikrát nabídnut k prodeji, dosud bezúspěšně. „Budovy ve vlastnictví kraje, které nemají v současnosti žádné využití, jsou postupně nabídnuty k prodeji. Pro kraj je ekonomicky nevýhodné, aby měl v majetku budovy a areály, které jsou nevyužité a chátrají. Je výhodnější je nabídnout městům, obcím nebo jiným subjektům, které pro ně najdou smysluplné využití a také finanční prostředky na jejich rekonstrukci,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.
V tomto případě šlo o záměr prodeje za nejvyšší nabídku kupní ceny, kdy nebyla uvedena minimální výše kupní ceny, jak tomu bývá obvykle. Tato varianta záměru byla zvolena zejména proto, že všechny budovy jsou postaveny na pozemcích ve vlastnictví třetích osob (převážně fyzických osob).

 

Dětské domovy dostanou nová vícemístná vozidla

Dětské domovy ve Znojmě, Strážnici a brněnský Dětský domov Dagmar si budou moci nakoupit nová devítimístná vozidla pro dopravu dětí. Tyto investiční záměry schválila Rada Jihomoravského kraje na jednání 11. června 2018.
„Současný stav těchto vozidel v našich příspěvkových organizacích už kvůli jejich stáří a opotřebení nezaručuje při svém plném zatížení bezpečný převoz dětí. Proto budou v těchto třech dětských domovech pořízena nová vozidla, plně hrazená z rozpočtu kraje,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá. Celkové náklady na nákup dosáhnou přibližně 2,4 milionu korun.