Jihomoravský kraj jako dobrý hospodář obhájil vysoké ratingové hodnocení

 Zlepšující se provozní výsledky, nízká zadluženost, solidní likvidita, silná kapacita samofinancování a obezřetné řízení rozpočtu – to jsou silné stránky hospodaření Jihomoravského kraje, díky kterým byl kraji udělen společností Moody's mezinárodní rating na úrovni A2 a národní rating na úrovni Aa3.cz. Udělení ratingu vzala na vědomí krajská rada 11. června 2018.

„Jsme kraj, který je v dobré kondici, a to nejen v národním, ale i mezinárodním kontextu. Oproti minulému roku se navíc změnil výhled ratingu ze stabilního na pozitivní. Náš region je v porovnání s ostatními kraji relativně bohatý, se spoustou kvalitních zaměstnavatelů a s velkým potenciálem dalšího rozvoje. Můžeme být právem hrdi na to, že jsme podle uděleného ratingu jedním z mála krajů, který byl v minulém roce schopen udržet své investice a zdravou úroveň kapitálových výdajů. Čím vyšší rating, tím menší riziko pro potenciální investory. Nové investice v kraji mají přitom vliv i na kvalitu života našich obyvatel,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Výhodou Jihomoravského kraje je jeho střední zadluženost a solidní likvidita. Zlepšující se provozní hospodaření je úzce napojeno na růst národní ekonomiky, přičemž obezřetné řízení rozpočtu pomohlo udržet dobrou kapacitu financovat kapitálové výdaje z vlastních zdrojů.
Cílem ratingového hodnocení je zjistit, a to na základě komplexního rozboru veškerých známých rizik kraje, jak je schopen a ochoten dostát včas a v plné výši všem svým závazkům.

Plný text ratingového hodnocení je ZDE (pdf, 1,7 MB)
foto JMKfoto JMKfoto JMK