Uděleno dalších šest titulů Mistr tradiční rukodělné výroby

Jihomoravský kraj od roku 2012 každoročně uděluje titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje. V letošním roce byl seznam držitelů titulu rozšířen hned o šest nových jmen a spolu s nimi o dalších šest unikátních oblastí lidové rukodělné tvorby. Ocenění jim slavnostně předal hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a radní Tomáš Soukal v rámci Svátků řemesel v Kunštátě v sobotu 9. června 2018.

Titul je spojen s finančním darem Jihomoravského kraje, který v letošním roce činí 20 000 Kč a s pamětní bronzovou plaketou z dílny akademického sochaře Miroslava Kováříka. O návrzích rozhodla krajská rada na svém jednání 23. dubna 2018.
Hlavním kritériem pro nominaci byla skutečnost, že dotyčný ovládá v daném oboru výjimečnou nebo jedinečnou tradiční technologii nebo tradiční lidovou techniku a předává své dovednosti a zkušenosti následovníkům. Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje kromě těchto kritérií posoudila, do jaké míry jsou výrobky nominovaných řemeslníků estetické, jakou mají užitnou hodnotu, a zda se dodržují tradiční materiály, vzory a barevnost.

„Tento titul byl zřízen jako forma veřejného uznání a podpory lidem, kteří dokonale ovládají znalosti a dovednosti tradiční rukodělné výroby a kvalifikovaně je prezentují. Uděluje se pouze v těch oborech výroby, které jsou zásadním způsobem ohroženy nebo jim hrozí zánik. Věřím, že nejen titul, ale zejména jeho držitelé budou inspirací pro mladou generaci, aby se dále snažila tato dnes již tak vzácná řemesla a dovednosti udržovat,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Mistry tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje se v roce 2018 stali:

Ludmila Kočišová ze Vnorov, která obdržela titul v oboru výroba figurek z kukuřičného šustí.
Paní Ludmila Kočišová převzala znalost zpracování kukuřičného šustí od předchozích generací. Pro Ústředí lidové a umělecké výroby vytvořila rozsáhlou vzorovou kolekci figurek, je autorkou rekonstrukcí původních typů. Působila jako lektorka Klubu lidové tvorby. Výraznou měrou se podílela na zachování technologie výroby i tradičního tvarosloví. Paní Ludmile Kočišové byl v roce 2006 udělen celostátní titul “Nositel tradice lidových řemesel”.

Hana Buchtelová z Malé Vrbky, které byl udělen titul v oboru tradiční tkalcovství.
Paní Buchtelová je nositelkou tradice již v několikáté generaci. Pracuje na asi 200 let starém celodřevěném tkalcovském stavu. Dokonale zvládá základní vazby, ve kterých používá lněné a bavlněné nitě v tradičních barevných kombinacích. Dlouhodobě se podílí na prezentaci tkalcovské technologie. Paní Hana Buchtelová byla v roce 2007 oceněna celostátním titulem „Nositel tradice lidových řemesel“.

Karel Hanák z Hodonína, jemuž byl titul udělen v oboru tradiční výroba habánské keramiky.
Pan Hanák se zaměřil na výrobu původní habánské keramiky, z které přebírá tvarosloví, stejně jako barevnost. Spolupracuje s muzei, soukromými sběrateli i odborníky na habánskou keramiku. Předlohy vyhledává mj. i v odborné literatuře. Jeho výrobky věrně napodobují povrchové nedokonalosti staré hrnčiny i odstíny glazur. Panu Karlu Hanákovi byl v roce 2008 udělen celostátní titul “Nositel tradice lidových řemesel”.

František Pavlica z Hroznové Lhoty, který obdržel titul v oboru výroba a pokládání slaměných došků.
Pan František Pavlica zpočátku vyráběl slaměné věnce. Schopnosti při získávání kvalitní suroviny, stejně jako zkušenost s jejím zpracováním, jej přivedly k výrobě slaměných došků. Pro svoji činnost obnovil starší mechanizaci – samovaz a mlátičku z 30.let 20.století. Výrobu došků prezentuje na odborných seminářích, pracuje pro skanzeny v České republice i v zahraničí. Pan František Pavlica byl v roce 2008 oceněn celostátním titulem “Nositel tradice lidových řemesel”.

Milan Strmiska z Mešovic, jemuž byl udělen titul v oboru zpracování rohoviny a perleti.
Pan Strmiska k výrobě předmětů používá tradiční technologie a postupy. Své výrobky nedobarvuje, nepoužívá průmyslové chemikálie. Zhotovuje repliky krojových doplňků – knoflíky, spony i další historické šperky stejně jako moderní šperky respektující přírodní materiál. Na základě požadavků vyrábí z rohoviny středověké poháry a trumpetky. Spolupracuje s restaurátory, galeriemi i mnoha dalšími řemeslníky, kteří využívají jeho precizní práci a znalosti. Pan Milan Strmiska byl v roce 2010 oceněn celostátním titulem “Nositel tradice lidových řemesel”.

Alexandr Slavík z Krumvíře, který obdržel titul v oboru řezbářství.
Pan Slavík se věnuje výrobě tradičních dřevěných forem pro perník, máslo, cukroví a sýry. Již od svého mládí pracuje v rodinné dílně. Formy vyrábí tradiční technikou. Předlohy si také vyhledává v etnografických expozicích českých i evropských muzeí. Ke své práci používá nástroje, které se v jejich rodinné firmě dědí, některé si sám vyrábí. Formy slouží také jako dekorace v interiérech.
foto JMKfoto JMKfoto JMK