Jednání o snižování dopadů sucha na Jihomoravský kraj

Voda v krajině, možnosti a nástroje ke snižování dopadů sucha na Jihomoravský kraj – to byla ústřední témata jednání, které se ve středu 6. června 2018 uskutečnilo v prostorách brněnského sídla krajského úřadu. Přítomné zástupce zainteresovaných stran z řad Ministerstva životního prostředí, odboru životního prostředí krajského úřadu, Lesů ČR, Mendelovy univerzity, Agrární komory nebo Povodí Moravy přivítal radní Vít Rajtšlégr.

Na setkání se hovořilo o dlouhodobé bilanci vodních toků na jihu Moravy, aktuální situaci na vodních dílech, o účinnosti opatření k omezení sucha a nedostatku vody nebo o dopadech změn klimatu na riziko přírodních požárů a kůrovce. Jednání navazovalo na závěry diskuse, jež se na krajském úřadě uskutečnila v úvodu letošního roku.

foto JMKfoto JMKfoto JMK