NUTS2 Jihovýchod se v rámci České republiky umístil nejlépe v Evropském indexu kvality veřejné správy

NUTS2 Jihovýchod, který se skládá z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, se umístil nejlépe z regionů soudržnosti České republiky v ukazateli Evropského indexu kvality veřejné správy 2017 (European Quality of Government Index, zkráceně EQI).

Jako jediný z regionů soudržnosti dosáhl nadprůměrných hodnot v porovnání s průměrem Evropské unie. Nadprůměrných hodnot dosáhl ve dvou ze třech zkoumaných ukazatelů, a to ve kvalitě poskytovaných veřejných služeb a míře nestrannosti. V celkovém hodnocení se region posunul o dva body oproti roku 2013, kdy proběhlo poslední zkoumání. NUTS2 Jihovýchod se v tomto ohledu tedy posouvá k západoevropským regionům.

Index kvality veřejné správy byl vypracován na Göteborské univerzitě a je jediným měřítkem kvality institucí, které je v rámci Evropské unie dostupné na regionální úrovni. Kvalita institucí je zde definována jako vícerozměrný koncept, který zahrnuje vysokou míru nestrannosti, kvalitu poskytování veřejných služeb a dále též nízkou míru korupce. Index EQI byl financovaný Evropskou komisí v roce 2010 a poté i v roce 2013 a 2017. Zaměřuje se na zachycení toho, jak průměrní občané vnímají korupci a jaké s ní mají zkušenosti, a také toho, do jaké míry hodnotí veřejné služby v regionu svého bydliště jako nestranné a kvalitní.


Odkaz na interaktivní mapu:
http://ec.europa.eu/regional_policy/mapapps/qog/qog_2017.html# 
 

Odkaz na článek o EQI 2017:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_governance#2